ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Што претставува австриската јазична диплома?

Австриската јазична диплома е меѓународно признат испитен систем за германски како странски јазик и германски како втор јазик.

Испитите за австриската јазична диплома се ориентирани според описот на нивоа на "Заедничката европска референтна рамка за јазици".

Кои нивоа на јазична диплома постојат?

 • A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD 1);
 • A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID 1);
 • A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD 2);
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID 2);
 • B1 Zertifikat Deutsch (ZD);
 • B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj);
 • B2 Mittelstufe Deutsch (MD)
 • C1 Oberstufe Deutsch (OD);
 • C2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD).

За што можат да послужат овие дипломи односно за што се потребни?

За студирање и живеење во Австрија, СР Германија и Швајцарија.

Како можам да се подготвам за да го положам саканото ниво од испитот?

Со посетување на квалитетни курсеви по германски јазик. Филос, ЦГЈ Илиеви и Делфин ќе Ви помогнат да го изберете правилниот курс по германски јазик.

Каде можам да се пријавам за испит?

 • Скопје: во ФИЛОС, www.filos.com.mk,
 • Битола: во ЦГЈ Илиеви тел. 047-221-336 и во УГЈ Делфин, www.delfin.com.mk.

Каде се спроведува испитот ÖSD?

ВО ЕДИНСТВЕНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ЗА АВСТРИСКА ЈАЗИЧНА ДИПЛОМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:

ЦЕНТАР ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ИЛИЕВИ
Пелагонка 2 лам. 4 кат 3, 7000 Битола
Тел. 047-221-336
E-mail: kommtina@yahoo.de
Дополнителни информации за ÖSD.

КОНТАКТ

Миле Поп Јорданов 72

1000 Скопје, Македонија

тел. 025/201202

моб. 078/278949

моб. 070/278949

е-пошта: info@filos.com.mk

ИСПРАТИ ПОРАКА

* ?