Sail Away

Sail Away е програма наменета за они кои почнуваат да го изучуваат англискиот јазик. Во овие учебници се среќаваме со ликовите претставени во серијата учебници Set Sail.

Sail Away e со сигурност учебник дизајниран за младите ученици. Мотивацијата и забавата што ја нуди низ голем број на разновидни активности направени да се изучуваат сите четири јазични вештини (читање, пишување, слушање и читање) ни дава лесен пристап на јазикот.

Главни карактеристики:

 • Модуларни теми
 • Презентација на вокабуларот со постери и flashcard во боја
 • Нова презентација на јазикот низ живописни дијалози и интересни текстови
 • Песнички, стихотворби и игри
 • Изговор „twisters“
 • Константно повторување на вокабуларот и граматиката
 • Повторување на материјалот после секоја тема
 • Работна книга во боја
 • Автентични проекти и водичи во делот за пишување
 • Групни игри во работната книга
 • Преглед на англискиот живот – зборувајќи за нивната земја

Sail Away

Одговорете на следните 15 прашања.