Beste Freunde A1

Ова е учебник за млади кои сакаат да се стекнат со основни знаења во германскиот јазик. Поделен е на две книги – Beste Freunde A1/1 и Beste Freunde A1/2. Двете книги се изучуваат во две години. Во секоја од нив има по 9 лекции, вкупно 18. Во сите теми кои се опфатени во лекциите им се дава главна улога на младите, нивниот начин на живот и нивниот свет.

Главни карактеристики :

  • Содржи 18 разновидни лекции поделени во 3 модули.
  • На крајот на секој модул, учебникот ни нуди проектна работа, повторување на граматиката што се работела во тој модул и страни за повторување на стекнатото знаење.
  • Со учебникот доаѓа и работна тетратка со CD, во кој има текстови за слушање и интерактивни вежби.

Beste Freunde A1.1

Одговорете на следните 15 прашања.

Beste Freunde A1.2

Одговорете на следните 15 прашања.