Дипломи

Во своето долгогодишно постоење, училиштето за странски јазици „Филос“ успешно соработува со Британски Совет (British Council) – меѓународна организација на Обединетото Кралство за односи на полето на културата и образованието која постои повеќе од 80 години во над 100 земји во светот. Од 2001 година, „Филос“ успешно подготвува кандидати за испитите FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BULATS, APTIS (A1, A2, B1, B2, C1, C2 ниво).

Училиштето за странски јазици  ,,ФИЛОС” успешно подготвува кандидати за полагање на меѓународно признаени испити по германски и француски јазик.