Преводи

Биро за преведување

Во пресрет на Вашите потреби, училиштето за странски јазици Филос Ви нуди уште еден новитет.

Доколку имате потреба од стручно и брзо преведување, на располагање Ви стои нашето ново БИРО ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ.

Вашите барања за точен и брз превод ќе бидат задоволени целосно и професионално.

За точноста на преведениот материјал се грижи тим чиј принцип на работа е целосната професионалност.

Повелете!

ФИЛОС е секогаш за Вас!