Контакт

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Секогаш сме отворени за контакт со нашите ученици.

Меѓусебната комуникација и доверба е основа за долгогодишно успешно дружење.