Доделување Кембриџ димпломи

Целта на секој наш ученик е стекнување со меѓународно признаена диплома.
Целта на секој наш професор е да ги сподели среќата и насмевката со учениците при доделување на истата.
Честитки драги наши ученици, искористете ги Кембриџ дипломите за свое понатамошно усовршување.
Браво за упорноста и професионалноста на нашите професори.