Grandi amici !

Курс по италијански јазик за деца. Овие книги се многу едноставни, со јасни и шарени фигури кои имаат дидактичка цел да го стимулираат учењето на италијанскиот јазик на многу природен и интересен начин.

Се работи за курс по италијански јазик за три степени и е наменет за деца од 8 до 11 години кои го изучуваат италијанскиот како странски јазик. Методите кои се користени од страна на авторите се однесуваат на најновите теории на когнитивната психологија и се во согласност со упатствата на Заедничката Европска Рамка за јазици.

Активностите се многу различни и опфаќаат различни области: комуникација, креативност, размислување, без да се запостават интеракциските активности.

Изборот на темите ги опфаќа секојдневните потреби на децата: дома, на училиште, вкусовите и личните параметри, пријателствата, семејството, природата и светот на фантазијата.

Grandi amici 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Grandi amici 2

Одговорете на следните 15 прашања.

Grandi amici 3

Одговорете на следните 15 прашања.