Филос – Единствено приватно училиште во Македонија акредитирано од институција од Обединетото Кралство