Интересна тема за интересна дискусија

Интерен вебинар на тема КОМУНИКАЦИЈА (презентер професор ЕЛЕНА СТЕФАНОСКА)