Beste Freunde A1

Beste Freunde A1

Beste Freunde A1 е учебник за млади кои сакаат да се стекнат со основни знаења во германскиот јазик. Поделен е на две книги – Beste Freunde A1/1 и Beste Freunde A1/2. Двете книги се изучуваат во две години. Во секоја од нив има по 9 лекции, вкупно 18. Во сите теми кои се опфатени во лекциите им се дава главна улога на младите, нивниот начин на живот и нивниот свет.

Главни карактеристики :