Beste Freunde A2

Beste Freunde A2

Beste Freunde A2 е наменет за млади, кои сакаат да ги прошират своите основни познавања и да се оспособат за комуникација на средно ниво. Поделен е на две книги – Beste Freunde A2/1 и Beste Freunde A2/2. Двете книги се изучуваат во две години. Во секоја од нив има по 9 лекции, вкупно 18. Во сите теми, кои се опфатени во лекциите, им се дава главна улога на младите, нивниот начин на живот и нивниот свет.

Главни карактеристики :