Forte!

Forte!

Forte! 1 – Курс по италијански јазик за деца е првото од трите нивоа, изданија од курсот по италијански јазик којшто е иновативен и оригинален и се однесува на деца и млади од 7 до 11 годишна возраст, кои се доближуваат до италијанскиот јазик, како оние од Италија така и оние од странство.

Forte! 2 – Курс по италијански јазик за деца (ниво А1+ од европски рамки) ја одразува филозофијата (афективно-хуманистички пристап и рефлексивна граматика којашто е секогаш преточена преку игра и индукција) и структурата на целиот курс.

Главни карактеристики: