Les Loustics

Les Loustics

Зошто ја употребуваме методата Les Loustics?

Таа нуди:

Мотивирачко и разиграно учење по француски јазик со трите деца Алис, Лео и Меги!

Лесен метод за употреба, тестиран кај деца и наставници во различни земји во светот.

Многу визуелни и звучни документи блиски до среќниот свет на децата.

Активно ориентиран и креативен пристап што им дава задоволство и желба на децата да учат преку непречена прогресија, заснована на конкретни комуникациски ситуации и едноставни активности.

Културно и интердисциплинарно отворање и реализација на конкретни проекти, за учење додека се забавувате!

Забавна изложба на јазикот, која напредува постепено над нивото.

Богатство на комплементарни извори: достапна датотека со ресурси, брошура за активност на бои со налепници и аудио ЦД, збогатен дигитален учебник за оживување на класата, мапи со слики во боја.

https://www.hachettefle.com/collections/les-loustics