On Screen B2+

On Screen B2+ (F.C.E)

On Screen B2+ претставува нов курс, кој нуди целосна подготовка за Првиот Сертификат по Англиски јазик.

Серијата вклучува активно изучување на јазикот преку осум тематски единици составени од живописен вокабулар, граматички и лексички единици и текстови соодветни за целосна подготовка за полагање на испитот F.C.E. (Прв Сертификат по Англиски јазик).

Главни карактеристики :