Piccolo e forte

Piccolo e forte

Piccolo e forte – е книга наменета за помали деца, со иновативни содржини за полесно изучување на италијанскиот јазик.

Опфатени се различни активности за да се поттикне креативноста, комуникацијата и размислувањето кај најмладите. Изобилува со материјали, ликови од различни земји и фантастични приказни преку кои се збогатува јазикот.