İSTANBUL – B1

İSTANBUL – B1

Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки:

Главни карактеристики :