Tutti Insieme!

Tutti Insieme!

Tutti Insieme 1 – Оваа книга е првото од трите нивоа, изданија од курсот по италијански јазик којшто е иновативен, оригинален и забавен. Содржи 9 лекции преку кои децата ќе научат како да живеат во Милано.
Ситуирана е во Милано и ги следи животите на четворица млади адолесценти од Италија. Лекциите, единиците се наменети за максимална јасност и олеснување на употребата на италијанскиот јазик со што му даваат јасни цели на студентот.
Се користи хумор, модерни ликови, интересни опкружувања и региони и интересен материјал што може да ги мотивира учениците од 12 до 14 годишна возраст.
Преку делот – Повеќе и Повторување се дава можност на учениците да ја развијат нивната индивидуална активност. Работната тетратка е идеална за домашни задачи и самостојно учење.

Tutti Insieme 2 – Книга за студенти за второ ниво од двете нивоа за курсот за учење на италијански јазик.
Сосема нов S2 и KS3/S1, италијански се разбира, со користење на хумор, модерен карактер, интересни содржини, и атрактивен материјал за да им помогне на студентите во мотивација.
Диференцираната структура го прави курсот достапен за целот клас. Вклучува прогрес во граматиката, вештините на совладување и контекстот за јасност. Tutti Insieme е адаптиран од Тимот по националните критериуми SoW од Велика Британија.

Главни карактеристики :