Le Nouveau Taxi !

Le Nouveau Taxi ! – за адолесценти и возрасни

Прагматичен метод што го проектира ученикот во ситуации од секојдневниот живот, со многу задачи од реалноста.

Многу јасна структура: 1 лекција = 1 двојна страница = 1 едукативна целина

Ефективно работење на јазикот во напредна течност и приспособено на потребите на вистинските почетници

Метода на пристапност-базирана на дело со работа преку вештини и задачи што треба да се извршат.

https://www.hachettefle.com/collections/le-nouveau-taxi

[WpProQuiz 74]
[WpProQuiz 75]
[WpProQuiz 76]