On Screen B2+

On Screen B2+ (F.C.E)

On Screen B2+ претставува нов курс, кој нуди целосна подготовка за Првиот Сертификат по Англиски јазик.

Серијата вклучува активно изучување на јазикот преку осум тематски единици составени од живописен вокабулар, граматички и лексички единици и текстови соодветни за целосна подготовка за полагање на испитот F.C.E. (Прв Сертификат по Англиски јазик).

Главни карактеристики:

  • Разновидност од задачи за читање, слушање и говорење од современи теми кои поттикнуваат на личен ангажман од учениците
  • Вежби со богат вокабулар и теми од различни култури
  • Практични делови кои ги подготвуваат учениците за употреба на јазикот во секојдневниот живот
  • Секции кои содржат модели за пишување и развој на способностите за пишување
  • Активности кои поттикнуваат на креативно мислење, работа во групи како и веб-истражување
  • Практично изучување на граматичкиот дел
  • Совети за учење и полагање на завршниот испит

On Screen B2+

Одговорете на следните 15 прашања.