Gente Joven!

Gente Joven! GENTE JOVEN е програма за изучување на шпанскиот јазик, која се состои од учебник и работна тетратка, наменета за помладите слушатели. Со помош на оваа програма се изучува активно јазикот преку многубројните теми кои се застапени во учебникот и на тој начин се развива читањето, пишувањето, слушањето и зборувањето. Оваа програма е поделена на […]

Uno, dos, tres … ¡ya!!

Uno, dos, tres … ¡ya! Uno, dos, tres … ¡ya! е наменет за деца од 7 до 10 години, кои започуваат со изучување на шпанскиот јазик. Овие учебници се едноставни, децата се среќаваат со забавни ликови, со чија помош се стимулира учењето на забавен и природен начин. Методите кои што се користени од страна на авторите […]

Aula!!

Aula AULA е комплетен курс за изучување на шпанскиот јазик во четири нивоа и е наменет за млади и возрасни. Секое ниво содржи учебник и работна тетратка. Целосната програма на граматичката и лингвистичка содржина гарантира напредок во сите 4 вештини (читање, пишување, слушање и зборување) според заедничката европска референтна рамка за јазици. Учениците се здобиваат со […]

VAMOS!!

VAMOS!! Vamos е првото од трите нивоа од мултимедијалниот курс за изучување на Шпанскиот јазик. Наменет е за адолесценти а исто така и за возрасни кои на лесен и интересен начин ќе можат да го усвојат шпанскиот јазик. Секое ниво од книгата Vamos содржи учебник, работна тетратка како и ЦД кое помага во изучувањето на […]

La Pandilla

La Pandilla La Pandilla е курс за изучување на шпанскиот јазик во две нивоа и е наменет за деца од 8 години па нагоре. Структуриран е во 6 теми кои опфаќаат области што предизвикуваат интерес кај најмладите ученици. La Pandilla 1 Секоја тема се состои од 4 лекции, по што следува дел за повторување. Содржините на […]