ÇİT 2

ÇİT 2 Книгата ÇİT 2 е продолжителен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]

YENİ HİTİT

YENİ HİTİT Програмата YENİ HİTİT, која е производ на „Анкарскиот Универзитет“, се изведува со помош на истоимените книги кои на светско ниво се сметаат за најдобрите книги за вежби кои помагаат во развојот на четирите главни јазични способности (читање, слушање, пишување, зборување). Изданијата се прилагодени за сите нивоа: Yeni Hitit 1 Ders Kitabı (A1/A2); Yeni […]

ÇİT 1

ÇİT 1 Книгата ÇİT 1 е почетен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]

Progetto Italiano!

Progetto Italiano 1 !! Nuovo Progetto italiano 1 – Прво ниво од еден модерен мултимедиален курс по италијански јазик.Се однесува на адолесценти студенти и возрасни кои посетуваат околу 90-100 часа. Nuovo Progetto italiano 1 се состои од: Книга, поделена на 11 наставни единици, лекции и 1 воведна; Работна тетратка, крстозбори, слушање текстови, видео активности, едукативни […]

Tutti Insieme!

Tutti Insieme! Tutti Insieme 1 – Оваа книга е првото од трите нивоа, изданија од курсот по италијански јазик којшто е иновативен, оригинален и забавен. Содржи 9 лекции преку кои децата ќе научат како да живеат во Милано.Ситуирана е во Милано и ги следи животите на четворица млади адолесценти од Италија. Лекциите, единиците се наменети […]