On Screen C2

On Screen C2 On Screen C2 e завршно напредно ниво за изучување на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C2 ниво. Серијата вклучува активно изучување на јазикот со различни живи теми презентирани во тематски единици. Главни карактеристики : Голем број на теми од различни култури Систематски развој на сите четири јазични […]

On Screen C1

On Screen C1 On Screen C1 средно напредно ниво за изучувачи на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C1 ниво. Се состои од осум тематски единици и CLIL / Culture section, преглед на граматика (Grammar Reference) и англиско – англиски речник. Добрата организација на содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување […]

On Screen B2+

On Screen B2+ (F.C.E) On Screen B2+ претставува нов курс, кој нуди целосна подготовка за Првиот Сертификат по Англиски јазик. Серијата вклучува активно изучување на јазикот преку осум тематски единици составени од живописен вокабулар, граматички и лексички единици и текстови соодветни за целосна подготовка за полагање на испитот F.C.E. (Прв Сертификат по Англиски јазик). Главни карактеристики […]

On Screen B1

On Screen B1 On Screen B1 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од В1 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците). Програмата вклучува активно изучување на јазикот преку различни живописни теми. Содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање). Секоја лекција е пропратена со проверка на знаењето и […]

On Screen 3

On Screen 3 On Screen 3 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од Б1 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците). Вклучува: Учебник Работна тетратка со граматика Аудио Оваа програма комбинира активно изучување на англискиот јазик преку разновидни и живописни теми коишто се прикажани во тематски единици. Секоја тематска единица е добро […]

On Screen 2

On Screen 2 On Screen 2 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од A2/A2+ ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците). Прирачникот е наменет за луѓе кои сакаат да се приклучат на меѓународните испити по англиски јазик. On Screen 2 е модуларен курс на CEF ниво A2 / A2 + Вклучува: […]