Forte!

Forte! 1 – Курс по италијански јазик за деца е првото од трите нивоа, изданија од курсот по италијански јазик којшто е иновативен и оригинален и се однесува на деца и млади од 7 до 11 годишна возраст, кои се доближуваат до италијанскиот јазик, како оние од Италија така и оние од странство.

Forte! 2 – Курс по италијански јазик за деца (ниво А1+ од европски рамки) ја одразува филозофијата (афективно-хуманистички пристап и рефлексивна граматика којашто е секогаш преточена преку игра и индукција) и структурата на целиот курс.

Главни карактеристики:

  • 1 лекција вовед + наставни единици, коишто имаат за водич една симпатична сказна и се поделени на три подгрупи, лекции, коишто се воведени да служат како заднина што се базира на мотивирана активност. Секоја наставна единица презентира активности на разбирање и производство преку песни и римувани гатанки, едукативни игри и пракса. На крајот од секоја лекција има Вокабулар, речник за повторување на веќе употребените зборови.
  • Интервал!!!, на секои две лекции, богати со стимулативна активност и забавни игри за резимирање на знаењето.
  • Делот – Да Вежбаме, корисен за социјализација на учениците и употреба на конструкции.
  • Делот од граматика, што презентира резиме на формули и примери на употреба.
  • Делот со сечење и лепење што е во прилог на фразите и сликите што се сечат, е исто така корисен за време на предложените активности.

Forte 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Forte 2

Одговорете на следните 15 прашања.