İSTANBUL – B1

Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки:

Почитувани родители,

Се надеваме дека на овој начин полесно ќе се запознаете со содржината на курсот и ќе можете да бидете во тек со она што го учи Вашето дете на курсот по турски  јазик.

Ви благодариме на соработката.

Училиште за странски јазици FILOS