Le mag, Vite, Pixel

Овие различни методи се усогласени во единствена наставна единица, наменета за тинејџери, која на интерактивен начин ги поврзува учениците со светот на франкофонијата. Оваа метода изобилува со забавни теми кои се блиски со интересите на младите, културолошко катче преку кое се запознаваат со културата и историјата на Франција, како и граматички дел преку кој на јасен и едноставен начин го совладуваат јазикот.

[WpProQuiz 56]
[WpProQuiz 57]
[WpProQuiz 58]
[WpProQuiz 59]