Jana und Dino 1

Целната група на „Jana und Dino 1 “ програмата се деца на возраст од 5 до 7 години, односно предучилишна и училишна возраст. Наменета е за изучување на германскиот јазик како странски јазик за деца кои сè уште не пишуваат кирилица и латиница.

Јана е љубопитно девојче кое се среќава со диносаурусот Дино и заедно го запознаваат светот кој ги опкружува. Преку овие ликови учениците се запознаваат со одредени поими во германскиот јазик на одредени теми поврзани со возраста и интересите на децата: бои, броеви, игри, животни, јадења и пијалаци, празници, членови на семејството итн. На овој начин децата оформуваат т.н. базичен (основен) вокабулар, кој ќе служи како основа за понатамошно изучување на германскиот јазик.

Главни карактеристики:

Учебникот содржи аудио текстови и песнички преку кои се усовршуваат јазичните вештини

Преку игри, песни и куси сцени децата оформуваат едноставен фонд на зборови преку кои формираат кратки реченици за употреба во разни ситуации

Фондот на зборови логично произлегува од самиот материјал на јазичниот курс.