Planetino

Planetino 1 e учебник за ученици кои веќе умеат да пишуваат. Децата се љубопитни и учат со сите сетила. Planetino 1 ги зема предвид овие предуслови и со тоа овозможува опуштена работна атмосфера во наставата. Учебникот е прегледен и содржи 20 кратки лекции, распределени во 5 тематски единици.

Главни карактеристики :

  • Учебникот содржи аудио – текстови и песни за усовршување на изговорот.
  • Преку песни, игри, вежби за изговор, учениците се стекнуваат со општи знаења, комуникација во секојдневни ситуации кои се во согласност со нивната возраст и интереси.
  • Учебникот вклучува илустрации за текстовите, вежбите и игрите.

Planetino-1 тест-1

Одговорете на следните 15 прашања.

Planetino-1 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.