Jana und Dino 1

Jana und Dino 1

Jana und Dino 1 е програма за деца на возраст од 5 до 7 години, односно предучилишна и училишна возраст. Наменета е за изучување на германскиот јазик како странски јазик за деца кои сè уште не пишуваат кирилица и латиница.

Јана е љубопитно девојче кое се среќава со диносаурусот Дино и заедно го запознаваат светот кој ги опкружува. Преку овие ликови учениците се запознаваат со одредени поими во германскиот јазик на одредени теми поврзани со возраста и интересите на децата: бои, броеви, игри, животни, јадења и пијалаци, празници, членови на семејството итн. На овој начин децата оформуваат т.н. базичен (основен) вокабулар, кој ќе служи како основа за понатамошно изучување на германскиот јазик.

Главни карактеристики :