Jana und Dino 2

Jana und Dino 2

Jana und Dino 1 е наменета за изучување на германскиот јазик како странски јазик за деца кои почнуваат со читање и пишување. Активностите кои се во склоп на програмата се наменети да ја разбудат љубопитноста кај младите слушатели преку интерактивна настава, игри, песни и многу други проекти.

Двајцата протагонисти на учебникот Јана и Дино ги водат младите слушатели преку интересни приказни со мали чекори кон првото читање и пишување.

Јана е љубопитно девојче кое се среќава со диносаурусот Дино и заедно го запознаваат светот кој ги опкружува. Преку Јана и Дино учениците изучуваат поими поврзани со возраста и интересите: игри, животни, училиштен прибор, облека, броеви итн. Тие се поистоветуваат со ликовите и се врзуваат емоционално, а преку тоа полесно имитираат и учат нови работи.

Главни карактеристики :