Le Nouveau Taxi !

Le Nouveau Taxi ! – за адолесценти и возрасни

Le Nouveau Taxi ! – претставува  прагматичен метод што го проектира ученикот во ситуации од секојдневниот живот, со многу задачи од реалноста.

 

Многу јасна структура: 1 лекција = 1 двојна страница = 1 едукативна целина


Ефективно работење на јазикот во напредна течност и приспособено на потребите на вистинските почетници.

Метода на пристапност-базирана на дело со работа преку вештини и задачи што треба да се извршат.

https://www.hachettefle.com/collections/le-nouveau-taxi