Planetino

Planetino

Planetino 1 e учебник за ученици кои веќе умеат да пишуваат. Децата се љубопитни и учат со сите сетила. Planetino 1 ги зема предвид овие предуслови и со тоа овозможува опуштена работна атмосфера во наставата. Учебникот е прегледен и содржи 20 кратки лекции, распределени во 5 тематски единици.

Главни карактеристики :