Prima

Prima

Prima е модерен учебник за тинејџери и млади кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Prima го нуди својот концепт за мотивирачка настава и им нуди на учениците активно и самостојно изучување на јазикот. Темите во учебникот се кратки и јасни и ги инспирираат учениците. Темите се конципирани на тој начин, да се блиски на возраста на слушателите и нивното секојдневие. Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка и води до C1 нивото. Книгата е богато илустрирана и содржи актуелни и интересни текстови.

Главни карактеристики :