İSTANBUL – A1

İSTANBUL – A1

Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe A1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки:

Главни карактеристики :