İSTANBUL – B2

İSTANBUL – B2

Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B2“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки:

Главни карактеристики :