Upstream – Proficiency

UPSTREAM – PROFICIENCY завршно напредно ниво за изучување на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C2 ниво.

Серијата вклучува активно изучување на јазикот со различни живи теми презентирани во тематски единици.

Главни карактеристики:

  • Tема – е основа на единици од широк спектар на веродостојни извори во пет модули
  • Голем број на теми од различни култури
  • Систематски развој на сите четири јазични вештини преку реални, предизвикувачки задачи кои поттикнуваат личен ангажман на учениците
  • Лексички вежби за вежбање и активирање на сите неопходни речнички области, вклучувајќи колокации, идиоми, фразални глаголи, фиксни фрази и формирање на нови зборови
  • Широк опсег на текстови за читање од современи автентични извори, со вежби со кои учениците се поттикнуваат да читаат опширно и интензивно
  • Стимулативни задачи за читање и слушање
  • Анализа на пишувани текстови и пракса за сите видови на пишување со полнозначни модели
  • Совети за учење и полагање на завршниот испит

[WpProQuiz 44]