ÇİT 2

ÇİT 2 Книгата ÇİT 2 е продолжителен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]

ÇİT 1

ÇİT 1 Книгата ÇİT 1 е почетен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]