YENİ HİTİT

YENİ HİTİT Програмата YENİ HİTİT, која е производ на „Анкарскиот Универзитет“, се изведува со помош на истоимените книги кои на светско ниво се сметаат за најдобрите книги за вежби кои помагаат во развојот на четирите главни јазични способности (читање, слушање, пишување, зборување). Изданијата се прилагодени за сите нивоа: Yeni Hitit 1 Ders Kitabı (A1/A2); Yeni […]