Зимски распуст

Драги ученици,

Во пресрет на крајот на годината, сакаме да ве известиме дека последниот работен ден и настава во Филос ќе биде понеделник 30–ти декември.

Во новата година, часовите во Филос ќе почнат заедно со наставата во државните училишта.

Оваа 2019–та година ни беше полна со успеси кои се должат на Вашиот труд и работа. Се надеваме дека и наредната 2020–та година ќе ни биде уште поуспешна и поисполнета.

Среќна Нова година и среќни празници,

Филос